Uitbreiding bestuur

Op de algemene ledenvergadering van 24 maart 2016 zijn Gerda Japin, Peter Sels en Henk Nagel gekozen als commissaris in het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit zes leden. We zijn blij dat we deze mensen bereid hebben gevonden een bijdrage te leveren aan onze club!